Územní působnost

Vlámské zastoupení ve Vídni se  věnuje spolupráci mezi pěti zeměmi střední Evropy (Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko) a Vlámskem. Zastoupení se zaměřuje zejména na diplomatické a politické vztahy, dále poskytuje politické informace a usnadňuje kontakty mezi Vlámskem a výše uvedenými pěti zeměmi, a to i na kulturní úrovni.

Zastoupení má ústřední sídlo ve Vídni, kancelář v Praze a kancelář v Budapešti.

K partnerům v těchto pěti zemích patří politici, národní a místní vlády, ale také mezinárodní organizace, akademické a kulturní instituce a nevládní organizace. Vlámsko je členem European Union National Institutes for Culture (EUNIC), v důsledku čehož udržuje Zastoupení úzké kontakty také s ostatními členy EUNIC ve své jurisdikci.

Kromě politického vývoje v zemi je věnována významná pozornost těmto tématům: vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, federální státní struktuře, vědě a inovacím, zemědělství, životnímu prostředí, kultuře, umění a dědictví. Zastoupení připravuje návštěvy vlámských ministrů a členů parlamentu a podporuje řadu projektů, jako jsou kulturní akce, mezinárodní konference a projekty v oblasti lidských práv.

Pro dvě politické domény má Vlámsko v zahraničí k dispozici zvláštní instituce: Flanders Investment and Trade a VisitFlanders.

Pro Vláma, který se usadí v zemi, kde Zastoupení působí, bude jistě výhodné, nahlásí-li nám své kontaktní údaje. Kromě toho je doporučen kontakt rovněž s organizací Vlamingen in de Wereld (česky Vlámové ve světě, ViW).

Flanders Investment and Trade

Flanders Investment and Trade (FIT) pečuje o naše obchodní zájmy: přitahuje investice do Vlámska a podporuje vlámské společnosti v jejich vývozu.

Ve Vídni se o tyto záležitosti pro Rakousko stará Paul Vanoverloop, ekonomický zástupce vlámské vlády.

Paul Vanoverloop je rovněž regionálním koordinátorem FIT pro střední a východní Evropu.

V Praze sleduje vlámské komerční zájmy Markéta Borůvková

V Budapešti vede kancelář FIT Szonja Bender

Barbara Cec plní tento úkol pro Slovinsko. 

Na Slovensku nemá FIT v současné době vlastní kancelář.

VisitFlanders

Úkolem VisitFlanders je ukázat středoevropanům Vlámsko jako inspirativní a vysoce kvalitní prázdninový cíl.

Liesbet Vandebroek je ředitelkou kanceláře VisitFlanders ve Vídni, která kromě rakouského trhu zahrnuje i Slovensko a Švýcarsko. 

Velvyslanectví Belgie

Zastoupení vlámské vlády neposkytuje konzulární služby. Pro ty jsou kontaktním místem Velvyslanectví Belgického království v pěti výše uvedených zemích.

Kontaktní údaje Belgických velvyslanectví a rovněž užitečné tipy pro Belgičany v zahraničí naleznete na adrese: https://diplomatie.belgium.be/nl