Česká republika

Vlámské zastoupení pro Rakousko, Maďarsko, Českou republiku, Slovensko a Slovinsko řídí pražskou kancelář ze své centrály ve Vídni a úzce sleduje vztahy s českými partnery.

Vlámské zastoupení má na starosti diplomatické, politické, společenské a kulturní kontakty mezi Českou republikou a Vlámskem. Témata, na než se kancelář zaměřuje, vyplývají z belgické státní struktury. Záležitostem a politickým doménám, které v Belgii spadají do kompetencí vlámské vlády, se vlámská vláda věnuje rovněž v zahraničí. Naše kancelář sleduje politický vývoj v České republice, zajišťuje odpovídající komunikaci, poskytuje informace o Vlámsku a jeho politických prioritách, usnadňuje vládní kontakty mezi Vlámskem a Českou republikou a mezi občanskou společností a kulturními partnery.

Vedle dialogu s národními a místními úřady poskytujeme a navazujeme mnoho kontaktů v rámci co možná nejširší sociální oblasti a s kulturními aktéry. Velké pozornosti se těší témata, která ve Vlámsku určují kvalitu naší společnosti: školství, zdravotnictví, sociální péče, lidská práva, věda a inovace, výzkum a vývoj, zemědělství, životní prostředí a klima, kultura, umění a kulturní dědictví.

Vlámsko a Česká republika mají ostatně mnoho společného: sdílenou historii, kdy byly obě země součástí habsburské říše, boj o vlastní jazyk a kulturu v minulosti a lásku k pivu a pivovarnictví.

V roce 2002 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi vlámskou vládou a vládou České republiky. Tato dohoda je prováděna prostřednictvím bilaterálních programů spolupráce. Nejnovější program spolupráce byl podepsán v roce 2022 v Praze.