ČESKO-VLÁMSKÁ UMĚLECKÁ SPOLUPRÁCE: Vlámští mistři v českých hudebních sbírkách

  • říjen 13, 2022

Propojování a hledání společných kulturních tradic je hlavním cílem projektu, který navazuje na 20letou spolupráci vlámských umělců, instituce Collegium Marianum, festivalu Letní slavnosti staré hudby a Zastoupení vlámské vlády v ČR, jejímž výsledkem jsou nezapomenutelné koncerty, na kterých jsou prezentovány poklady vlámské hudby 14.–18. století.

Tuto spolupráci nyní intenzivně rozvíjí renomovaná vlámská kulturní a vědecká instituce Alamire Foundation, která iniciovala výzkum zaměřený na zmapování českých hudebních sbírek, ve kterých se nacházejí dosud neprobádané kompozice franko-vlámských mistrů z 15. a 16. století. Pozornost se upřela nejenom na Kodex Speciálník, ale především na Kodex Strahov, vzácný rukopis uložený ve Strahovském klášteře. Zde se objevily fascinující skladby téměř neznámého vlámského skladatele Johannese Tourouta.

Touha tato díla přednést širokému počtu posluchačů dala podnět k natočení CD „Johannes Tourout: portrét císařského kapelníka“ vokálním ansámblem Cappella Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Koncepci a produkci realizovala Alamire Foundation společně s vydavatelstvím Passacaille; jedná se o první nahrávku ve zbrusu nové řadě Alamire Foundation Editions.

 

CAPPELLA MARIANA

HANA BLAŽÍKOVÁ, BARBORA

KABÁTKOVÁ – soprán

VOJTĚCH SEMERÁD, ONDŘEJ HOLUB – tenor

JAROMÍR NOSEK – bas

JAKUB KYDLÍČEK – zobcové flétny

MELUSINE DE PAS – viola d´arco

VOJTĚCH SEMERÁD – umělecký vedoucí

Listen here

 

Cappella Mariana připravila na 10. října koncert, na kterém zazněly kompozice Johannese Tourouta společně s díly dalších vlámských renesančních skladatelů. 

Více v těchto reportážích:
https://www.focus-wtv.be/nieuws/torhout-ontdekt-15de-eeuwse-componist-tourout-en-wil-hem-eren-als-ambassadeur

https://www.robtv.be/nieuws/leuvense-alamire-foundation-en-tsjechisch-ensemble-brengen-middeleeuwse-muziek-weer-tot-leven-met-eerste-cd-144609

Alamire Foundation se na mezinárodní úrovni zaměřuje na vědecký výzkum vedoucí k inovativní umělecké produkci s předními odborníky v oboru. Alamire Foundation byla založena v roce 1991. Jejím cílem je iniciovat, koordinovat a provádět akademický a praktický výzkum. Zaměřuje se přitom konkrétně na hudbu a hudební scénu Belgie a Nizozemska, a to od středověku do roku 1800. Od roku 2017 je Alamire Foundation pod patronátem Jejího Veličenstva královny Mathildy.

Poslání a vize Alamire Foundation předpokládají dialog mezi muzikology a hudebníky. Motorem, který tento proces pohání, je prakticky orientovaný výzkum, který vzájemně propojuje akademickou a uměleckou rovinu. S využitím nejmodernějších metod včetně digitalizace a technologie auralizace, je toto hudební dědictví uchováváno, studováno a zhodnocováno. Hudba, ať už v rukopisné nebo tištěné podobě, je zpřístupňována prostřednictvím tradičních publikací, jako jsou soupisy, faksimile a kritické textové edice, a také prostřednictvím inovativních digitálních databází. Alamire Foundation vydává vlastní časopis Open Access a řadu Leuven Library of Music in Facsimile. Partnerství s akademickou sférou, kulturním sektorem a památkovými institucemi vedou k mezinárodním konferencím, festivalům a koncertům, výstavám a multimediálním aplikacím. Spolupráce s hudebním vydavatelstvím Passacaille, jedním z nejdůležitějších vydavatelství staré hudby s mezinárodním renomé, zásadní měrou přispívá k šíření vlámského polyfonního dědictví po celém světě, což se nyní promítá i do dlouhodobé spolupráce v rámci Alamire Foundation Editions.