Školství & studium ve Vlámsku

Onderwijs & Studeren in Vlaanderen
Školství ve Vlámsku

Ve Vlámsku je zavedena řádná povinná školní docházka od 1. září kalendářního roku, ve kterém žák dovrší 6 let. Od školního roku 2020–2021 bude docházka povinná již od 5 let. Tato povinná školní docházka trvá zpravidla 12 školních let (šest let základního vzdělání a šest let středního vzdělání). Pro školství ve Vlámsku je charakteristické rozdělení do tzv. vzdělávacích sítí a podpora rovných vzdělávacích příležitostí.

Běžné základní vzdělání (trvající 6 let) se skládá z mateřských a základních škol. Běžné střední vzdělání (doba trvání 6 let) nabízí následující možnosti: střední škola, všeobecné střední vzdělání, střední umělecké vzdělání, technické střední vzdělání, střední odborné vzdělání a tzv. rozvolněné odborné střední vzdělání (možnost kombinace vzdělání a práce). Dalšími možnostmi školního vzdělávání jsou speciální základní a speciální střední školy a nakonec také přípravné třídy pro nerodilé mluvčí.

Více informací o nabídce školních programů naleznete na webových stránkách vlámského Ministerstva školství a výchovy.

Vysokou kvalitu vzdělávání ve Vlámsku dokazují mimo jiné výsledky Programu pro mezinárodní hodnocení studentů (Programme for International Student Assessment PISA), který koordinuje OECD. Tento program měří školní výkony 15-ti letých dětí v 57 zemích týkající se dovedností ve čtení, řešení problémů a matematické a vědecké znalosti. Průzkum PISA z roku 2018 ukazuje, že vlámští žáci patří zejména v oblasti matematických znalostí k těm nejlepším v Evropské unii. Stejně tak co se týče přírodovědných znalostí, umístil se tento region celosvětově v popředí.

Ve Vlámsku se nachází mnoho mezinárodních škol. Například Antwerp British School a Antwerp International School, International School of Brussels a The British School of Brussels či College of Europe v Bruggách, která nabízí vzdělání na univerzitní úrovni a rovněž velmi úzce spolupracuje s mezinárodním výzkumným a vzdělávacím centrem Univerzity OSN. Mezinárodní školy sídlí take v Gentu a Lovani (Leuven): International School Gent a International School of Leuven.

Studium ve Vlámsku

Ve Vlámsku najdeme pět veřejných univerzit: Lovaň (Leuven), Antverpy, Gent, Hasselt a Brusel. KU Leuven, která má více než 60 000 studentů, je největší a nejstarší univerzitou v celém Nizozemí; na Univerzitě Gent studuje přibližně 43 000 studentů. V roce 2020 se Leuven umístila na vynikajícím 45. a Gent na 123. místě v seznamu nejlepších univerzit na světě, publikovaném britským listem The Times.

Do evropské špičky patří i některé vlámské obchodní školy, jako např. Antwerp Management School Univerzity Antverpy a Vlerick Business School.

Informace o různých univerzitách a vysokých školách ve Vlámsku, jejich rozmanité studijní nabídce a o způsobech zápisu naleznete na webových stránkách vlámského Ministerstva školství a výchovy a na stránkách Study in Flanders.

Flanders Knowledge Area podporuje prostřednictvím různých projektů internacionalizaci vlámského vysokého školství.

Pro informace o uznávání diplomů - uznávání zahraničních diplomů ve Vlámsku a uznávání vlámských diplomů v zahraničí - můžete kontaktovat NARIC-Vlaanderen.