10. prosinec: Den lidských práv

  • prosinec 2, 2021

10. prosince, kdy si připomínáme Mezinárodní den lidských práv, uplyne 73 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN. Letošním tématem je "Všichni lidé jsou si rovni" (All Human, All Equal).

Vlámská zahraniční politika klade důraz na lidská práva. V uplynulém roce poskytlo Vlámsko finanční podporu různým organizacím na ochranu lidských práv. Patří mezi ně mj. iSANS z Běloruska, která podporuje politické odpůrce běloruského režimu. Také lotyšská organizace LGBTQI Mozaika, která během Riga Pride uspořádala konferenci o "lidské důstojnosti". Nebo organizace LGBTQI Bedayaa z Egypta, která hájí práva žen. Grant ve výši 246.627 EUR byl udělen na organizaci pokročilých kurzů lidských práv (Advanced Human Rights Courses) na univerzitě v Pretorii.

Premiér Jambon nedávno rozhodl o poskytnutí grantu ve výši 200.000 eur iniciativě Nadia na pomoc Jezídům v Iráku při obnově jejich komunity po etnických čistkách ze strany Islámského státu.

Více o konkrétních iniciativách, které byly v posledních letech podpořeny, si přečtěte zde.

Kromě finanční podpory Vlámsko v případě potřeby zdůrazňuje význam lidských práv v rámci mezinárodních kontaktů. Lidská práva jsou v hledáčku Vlámska rovněž v případech, kdy zaujímá stanoviska na evropských a multilaterálních fórech.

V uplynulém roce Vlámsko konstruktivně spolupracovalo na reportech a dialozích OSN pro Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Výbor proti mučení a na všeobecném pravidelném hodnocení pro Radu pro lidská práva. Stávající mechanismy OSN v oblasti lidských práv jsou silným nástrojem pro práci na celosvětovém zlepšení lidských práv.