17. květen: Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii (IDAHOT)

  • květen 12, 2021

Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii připomíná den, kdy Světová zdravotnická organizace v roce 1990 vyškrtla homosexualitu ze seznamu duševních nemocí. Letošní mezinárodní téma zní “Together: Resisting, Supporting, Healing!”.

Věděli jste, že Belgie (a tedy i Vlámsko) je již řadu let na druhém místě v žebříčku ILGA-Europe Rainbow Index? ILGA-Europe je zastřešující organizace, která sdružuje více než 600 organizací zasazujících se o lidská práva a rovnost pro LGBTI. Evropský duhový index Evropy je každoroční srovnávací nástroj ILGA-Europe, který hodnotí 49 evropských zemí podle jejich zákonů a politik v oblasti rovnosti LGBTI. Malta je jedinou zemí na seznamu s lepším skóre než Belgie.

Vlámsko je v popředí i pokud jde o práva transsexuálů a intersexuálů. Úsilí je zaměřeno především na sdílení informací a zvyšování povědomí veřejnosti. Byla například spuštěna centrální informační webová stránka (www.transgenderzorg.be) pro pečovatele, kteří ve své profesi přicházejí do styku s transgender osobami. Vlámsko také vedlo průzkum znalostí a postojů k intersexuálním osobám (Intersex Knowledge and Attitudes Survey) shromažďující údaje o postojích a povědomí veřejnosti o intersexuálních osobách ve Vlámsku a Nizozemsku. Dotazník použitý v této studii bude sdílen s dalšími zeměmi za účelem sběru podobných údajů.

Vlámská vláda podporuje komunitu LGBTQI rovněž na širší úrovni v jejím boji proti nerovnosti v různých částech společnosti. Tato opatření jsou zakotvena ve vlámském plánu politiky horizontální integrace a rovných příležitostí na období 2020-24

Na důkaz této podpory vyvěsí 17. května vlámská vláda duhovou vlajku na všech místních správních úřadech.