Canon technické divadelní historie

  • květen 20, 2022

5. května představil koordinátor Chris Van Goethem v Praze projekt "CANON TECHNICKÉ DIVADELNÍ HISTORIE".

Jedná se o výzkum divadelní technologie a historie z mnoha uměleckých a technických pohledů, archivní výzkum a tvorbu časové osy, která zachycuje stěžejní momenty vývoje divadelní technologie. Do projektu CANON je kromě několika evropských univerzit zapojeno i Pražské Quadriennale / Institut umění – Divadelní ústav.

Chris Van Goethem je vlámský světelný designer, producent, mistr speciálních efektů s téměř čtyřicetiletými zkušenostmi v divadelním prostoru. Učí na několika významných světových institucí a je dlouholetým členem OISTATU.

Odkazy:

https://www.canon-timeline.eu/

https://canonbase.eu

https://www.podiumtechnieken.be

http://www.stepp.be/

 

Projekt propojuje devět evropských univerzit a výzkumných organizací, které se zabývají dějinami divadla. Během výzkumné části projektu budou využity nástroje a metodiky z disciplín jako jsou dějiny umění, inženýrství, scénografie, architektura a divadelní studia. Cílem je vytvoření praktické metodologie, která pomůže zachovat a prohloubit znalosti o technické historii divadel, s hlavním ohledem na využití ve výuce na vysokých školách.

 

Pořadatel: Erasmushogeschool Brussel (Belgium)

Partneři: Partneři: Beuth-Hochschule (Německo), Stockholms konstnärliga högskola (Švédsko), Universitat Politecnica de Catalunya (Španělsko), Real Escuela Superior de Arte Dramático (Španělsko), IDU –⁠ Pražské Quadriennale (ČR), Rose Bruford College of Theatre and Performance (Velká Británie), Accademia di Belle Arti si L´Aquila (Itálie), Institut del Teatre (Španělsko)