GEZOCHT: Nederlandstaligen in Praag die hun Tsjechisch willen oefenen

  • listopad 21, 2019

(pouze v nizozemštině) De afdeling Nederlands van de Karelsuniversiteit in Praag zoekt Nederlandstaligen die hun Tsjechisch willen oefenen met moedertaalsprekers.

In het kader van de opleiding Nederlands van de universiteit wordt een taaluitwisseling georganiseerd. Daarbij krijgen de studenten de kans met moedertaalsprekers van het Nederlands te praten, terwijl andersom die moedertaalsprekers met de studenten hun Tsjechisch kunnen oefenen. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig contact met moedertaalsprekers bij het leren van een nieuwe taal erg belangrijk is.

Concreet betekent deelname aan de taaluitwisseling: eens per week of per twee weken in een informele setting bijeenkomen om een uur Tsjechisch en een uur Nederlands te spreken. Al naargelang de wensen van de deelnemers kan het gesprek in een vastomlijnd kader plaatsvinden of juist vrij zijn.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit taaluitwisselingsproject? Laat dat dan weten door een e-mail te schrijven aan Twan Zegers (bij de afdeling Nederlands van de Karelsuniversiteit verantwoordelijk voor het taalverwervingsonderwijs): twan.zegers (at) ff.cuni.cz. Hij zal u graag verder inlichten. We verheugen ons op de kennismaking!