Ministři Zaorálek a Petříček se setkali s vlámským premiérem

  • únor 17, 2020

Ministr Tomáš Petříček přijal dne 13. února vlámského předsedu vlády Jana Jambona. Mluvili o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a pokročilých technologiích, unijních tématech, brexitu a klimatické politice.

Ministerský předseda Jambon, který je zároveň ministrem zahraničních věcí a ministrem pro IT a kulturu, se dále setkal s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Předmětem bilaterálního setkání bylo rozšiřování spolupráce mezi Českem a Vlámskem v oblasti kultury, která je upravena Programem o spolupráci na období 2019 -2021. Obě strany se shodly na tom, že kontakty mezi českou a vlámskou stranou jsou v současnosti živé, a to i v souvislosti s českým předsednictvím v roce 2022. V prosinci 2019 byl podepsán výše zmíněný program, a v návaznosti na něj i na české předsednictví v Radě EU by Velvyslanectví ČR v Bruselu chtělo zviditelnit českou kulturu v regionech a analogicky rozšířit své kulturní a prezentační aktivity více mimo Brusel.

Vlámský premiér a český ministr kultury při setkání konstatovali, že kultura má pevné místo ve vzájemných vztazích a díky přímým kontaktům mezi umělci a uměleckými soubory obou zemí se daří tyto kontakty neustále rozšiřovat a udržovat jejich vzestupnou tendenci. Jako příklady tradiční a fungující spolupráce ministr zmínil oblast hudby, v níž dochází ke kontaktům mezi Pražským filharmonickým sborem a Vlámským symfonickým orchestrem. Dlouholetou spolupráci udržuje s vlámskými partnery též Filharmonie hl. m. Prahy a Filharmonie Brno. Česká kultura je ve Vlámsku prezentována rovněž prostřednictvím překladu české literatury, kterou pravidelně podporuje MK ČR. V oblasti divadla a tance počítá Institut umění – Divadelní ústav a Česká centra uspořádat během předsednictví festivaly scénických umění v Bruselu v období od července do prosince 2022. Hlavním záměrem akce je prezentovat významné umělce a uskupení především z regionů ve spolupráci s českými a moravskými kraji. Na setkání Ministr Zaorálek ocenil také pravidelnou účast vlámských snímků a hostů na festivalu dokumentárních filmů Jihlava a Jeden svět.

Foto: Belga