Nizozemština v České republice

Nizozemština je mateřským jazykem přibližně 25 milionů obyvatel zejména Nizozemska a vlámské části Belgie. Je také úředním jazykem Nizozemských Antil a Surinamu, příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jihoafrické republice.

Tento jazyk je znám také jako "holandština" či "vlámština", což je ale zavádějící. Holandština správně označuje název dialektu nizozemské nizozemštiny, vlámština je mluvenou variantou nizozemštiny ve vlámské části Belgie.

Stichting Nederlands Onderwijs Praag, ‘t Nopje v Praze poskytuje od roku 1994 vzdělání v nizozemském jazyce a kultuře. Nizozemským a vlámským dětem tak dává příležitost zůstat během svého pobytu v Praze na úrovni svého mateřského jazyka. To usnadňuje přístup ke vzdělání v případě možného návratu do jejich vlasti. Tým zkušených učitelů vyučuje na dvou místech: na ISP v Praze 6 a na PBIS v Praze 4. 

Brno

Sekce nederlandistiky FF MU (založena roku 1990) otevírá každý druhý rok první ročník bakalářského studia oboru Nizozemský jazyk a literatura. Na oba obory navazuje magisterské studium.

V akademickém roce 2020/2021 bude otevřeno nové navazující magisterské studium!

 

Neerlandistiek Brno
Olomouc

Nederlandstika v Olomouci je největší katedrou nederlandistiky v České republice a na Slovensku. Jako jediná v republice se zaměřuje na praxi. Disponuje unikátní moderní překladatelskou laboratoří. 

V současné době katedra nederlandistiky nabízí dva bakalářské studijní obory, dva navazující magisterské obory, rigorózní studium a doktorské studium. U zájemců o bakalářské obory se nepředpokládá znalost nizozemského jazyka.

Studijní obor byl zaveden v roce 1946 zásluhou prvního poválečného rektora univerzity, filozofa prof. dr. Josefa Ludvíka Fischera (1894-1973). 

Neerlandistiek Olomouc
Praha

Oddělení nederlandistiky je součástí Ústavu germánských studií FF UK v Praze a zajišťuje bakalářský program Nizozemština a magisterský program Nederlandistika.

Je nejstarším centrem nederlandistiky v České republice, byla založena již roku 1922.

Neerlandistiek Praag
Užitečné odkazy

Nederlandistika BRNO

Gorkého 7 – budova J, 4. patro, Brno

neerlandistiekmu (at) gmail.com, FB

 

Nederlandistika OLOMOUC

Křížkovského 14, Olomouc

nederlandistika (at) seznam.cz, FB

 

Nederlandistika PRAHA

Náměstí Jana Palacha 2, Praha 

irena.kozmanova (at) ff.cuni.cz, FB

 

Stichting Nederlands Onderwijs Praag – ‘t NOPje

info (at) nopje.cz, FB