Nová dohoda o spolupráci mezi ČR a Vlámskem

  • duben 25, 2022

Generální tajemnice vlámského Kancléřství a Ministerstva zahraničních věcí Julie Bynens a Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky, podepsali 27. dubna v Praze nový program spolupráce na období 2022-2024. 

Stejně jako předchozí odráží i tento nový pracovní program komplexnost a všestrannost spolupráce mezi Českou republikou a Vlámskem. Jednalo se o nejrůznějších iniciativách v oblasti logistiky a obchodu včetně pozvání českých odborníků do Vlámska. Podrobně se diskutovalo také o klimatu a životním prostředí. Kromě spolupráce týkající se Arboreta v Tervurenu a v oblasti environmentálního vzdělávání, zejména pro mládež, je cíleno také na předškolní vzdělávání a péči o rodinu. Stálým bodem bilaterálního pracovního programu je kulturní spolupráce, a to včetně účasti na filmových festivalech, spolupráce v oblasti amatérského divadla a knihoven a výměny zkušeností v oblasti politiky kulturního dědictví. 

Česká republika je pro Vlámsko důležitým partnerem v několika oblastech. Pro vlámské přístavy a obchod je důležitou branou na východ. Její inovativní ekonomika má co nabídnout. Na univerzitách působí katedry a oddělení nizozemského jazyka a literatury a česká muzea spravují významné sbírky vlámského umění 16. a 17. století. Během své dvoudenní návštěvy měla generální tajemnice Bynens tu čest otevřít nedávno zrekonstruovaný sál s mistrovským dílem Pietera Bruegela staršího “Senoseč” v Lobkoviczkém paláci. Renovace sálu i digitální zpřístupnění obrazu se uskutečnily díky vlámské finanční podpoře.

Julie Bynens jednala nejen s náměstkem ministra zahraničí Chmelařem, ale také s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou. Při této příležitosti byly prodiskutovány některé důležité aktuální otázky. Oba hovořili mimo jiné o českém předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022 nebo o brutální invazi na Ukrajinu a jejích důsledcích pro EU.   

Generální tajemnici Bynens a vlámské delegaci byl při návštěvě nápomocen generální zástupce Vlámska v ČR Koen Haverbeke.

Opening Bruegelzaal Praag
Generální tajemnice Julie Bynens a náměstek ministra kultury Ondřej Chrást s Alexandrou a Williamem Lobkowicz