Nová expozice Staří mistři II

  • prosinec 11, 2020

Národní galerie Praha otevírá novou sbírkovou expozici Staří mistři II ve Šternberském paláci v pátek 11. prosince.

Nová expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci navazuje na historickou tradici prezentace mistrovských děl ve stejném objektu, v jakém sídlila v letech 1811⁠–⁠1871 Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. Sbírková prezentace ve Šternberském a stávající instalace ve Schwarzenberském paláci se vzájemně doplňují a umělecká díla představují v různých kontextech. Nová instalace ve Šternberském paláci ukazuje díla v souvislostech jejich vzniku a zároveň připomíná hlavní centra uměleckého dění v Evropě. Zvolený koncept sbírkové expozice kurátorek Martiny Jandlové Soškové, Olgy Kotkové a Lucie Němečkové pomáhá návštěvníkovi vnímat umělecká díla v konkrétních vazbách, umožňuje sledovat rozdíly i vývoj hlavních center, jejichž svébytné rysy a jedinečnost zdůrazňuje v živém příběhu umění. Představuje taktéž specifika unikátních fondů NGP a jejich partnerů, například ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze.

 

Expozice reflektuje význam Hradčanského náměstí, v sousedství areálu Pražského hradu, který česká veřejnost vnímá jako tradiční středobod národní kultury a dějin. Pražský hrad je také častou zastávkou zahraničních turistů. Instalace hledá souvislosti a spojníky s různými kulturními oblastmi napříč Evropou i mimo ni ⁠–⁠ součástí projektu jsou artefakty ze Sbírky asijského umění v prostoru Čínského kabinetu, zdůrazňující vzájemnou provázanost umělecké tvorby.

Staří mistři II prezentují zcela výjimečnou kolekci italské malby 14. a 15. století. K vidění jsou mimořádné soubory nizozemského, vlámského a holandského malířství z období 15.⁠–⁠18. století, přičemž hlavní pozornost se upírá na uměleckou produkci Antverp, Amsterodamu, Utrechtu a Leydenu. V těchto centrech působila celá řada vynikajících umělců, např. Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck či Gerard ter Borch. Sbírku nizozemské malby doplňuje zcela nově získaná kolekce zapůjčená ze Zátkovy sbírky obsahující ikonické krajinomalby Cornelise Massyse či Jana Josefsz. van Goyen.

Jako unikátní dílo je představen oltář s Ukřižováním od Hanse Raphona, jediný v úplnosti zachovaný retábl s Pašijemi Krista v tuzemských veřejných sbírkách. V expozici jsou zastoupeny umělecké produkce německých a rakouských malířů a sochařů v průběhu 17. a 18. století, které ilustrují kulturní rozmanitost jejich díla, ovlivňovaného na jedné straně holandským a vlámským uměním zejména 17. století a na straně druhé italským, především benátským malířstvím 16. a 17. století. Nepočetný soubor francouzského a španělského umění 17. a 18. století vyniká významem a kvalitou vystavených solitérních děl a je obohacen zápůjčkou obrazu Huberta Roberta z Národního památkového ústavu.

 

Vstup do expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci je pro mladé do 26 let zdarma díky partnerství s Komerční bankou.

 

Foto: Pieter II. Brueghel, Klanění tří králů, National Gallery Prague