OFF Bratislava: Bart Heynen

Datum:
Místo: OD Dunaj, Nám. SNP 30, Bratislava
Add to personal calendar

Festival OFF Bratislava si zachováva svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory mladých umelcov pôsobiacich na poli fotografie a nových médií. Festival odštartoval v roku 2010 a počas svojej 11-ročnej histórie sa zaoberal rôznymi spoločenskými témami. Podnietil tak rozjímanie napríklad nad ideológiou dogmy, mystériom zrodu, revolučným manifestom, archívom budúcnosti, generáciou Y, či ľudským vplyvom na ekosystém našej planéty.

Dvanásty ročník pod názvom Rodinný portrét sa zaoberá rodinou v doslovnom i prenesenom význame. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu.

Jedným z vystavujúcich autorov je aj Bart Heynen - projekt Dads.