Sympozium u příležitosti 75 let nederlandistiky na Moravě

Datum:
Místo: Olomouc & Brno
Add to personal calendar

Srdečně Vás zveme na literárněvědnou konferenci s názvem "Socialistická transnacionalita a transfer nizozemsky psané literatury", kterou ve čtvrtek 6. října 2022 pořádá Katedra nederlandistiky FF UP v Olomouci u příležitosti oslav 75 let nederlandistiky na Moravě a životního jubilea prof. Engelbrechta. Jednacím jazykem bude nizozemština. Konferenční příspěvky je možné sledovat i online přes Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/8374553831

Oslavy pokračují následující den, 7. října, na FF v Brně "Dnem překladu" (Arna Nováka 1, učebna: D51).