Technologie & věda

Innovatie

Clean tech

Fosilní paliva jako uhlí, ropa a zemní plyn budou brzy vyčerpána a stávají se stále dražšími. Navíc je používání těchto fosilních zdrojů energie příčinou vzniku skleníkových plynů, které mohou mít dlouhodobý dopad na změny našeho klimatu.

Proto se Vlámsko již delší dobu zabývá vývojem nových technologií zaměřených na energii.

Life Sciences

Vlámsko je domovem mnoha mezinárodních i tuzemských podniků zaměřených na life sciences, od globálně aktivních farmaceutických a lékařských firem až po malé biotechnologické podniky, výrobce přístrojů a dodavatelské firmy. Na mezinárodní úrovni je Vlámsko známé díky vědeckým průlomům na poli výzkumu a vývoje léčiv pro lidské potřeby.

Inovace

Vláda premiéra Jambona učinila z inovací a digitální transformace prioritu své politiky. Vlámsko chce být průkopníkem v oblasti uplatnění nové datové ekonomiky a umělé inteligence. Hlavní prioritou je co nejdříve možné zavedení sítě 5G ve Vlámsku. Protože to zajistí, že nejnovější a nejmodernější technologie budou moci být využity k tomu, aby bylo Vlámsko zdravější, lépe koordinovalo provoz, šetřilo energii, účinněji si vyměňovalo informace, rychleji zatýkalo podvodníky, ale také např. spouštělo nové robotické aplikace či posílalo velké video soubory během okamžiku.

K dosažení stanovených cílů existují různé nástroje:

- v rámci akčního plánu STEM chce Vlámsko povzbudit mladé lidi, aby se rozhodli pro vědecké, technické, technologické a matematické vzdělání a profesi

- 75 milionů EUR k dispozici pro vytvoření nového technologického fondu „Flanders Future Techfund“. Měl by umožnit výzkumným střediskům a univerzitám více využívat nové technologie, které vyvíjejí.

- FRIS, Flanders Research Information Space je webový portál, který poskytuje přístup k údajům více než 75 000 výzkumných pracovníků, 30 000 výzkumných projektů a 300 000 vědeckých publikací.

- uspořádání mezinárodního festivalu špičkových technologií ve Vlámsku každé dva roky

- počet technologických atašé bude posílen, což pomůže rozšířit špičkovou technologii vlámských podniků, strategických výzkumných středisek a clusterů na zahraniční strategické trhy a přilákat investice do těchto odvětví

Více o výzkumu ve Vlámsku

Departement of Economy, Science & Innovation (EWI) is the ideal mix to send Flanders to the top of European regions. The department of Economy, Science and Innovation seeks to achieve this through the correct preparation, monitoring and evaluation of policy.

Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) is the contact point for entrepreneurs in Flanders. We encourage and support innovation and entrepreneurship, and contribute to a favourable business climate. By being a one-stop-shop, we build a bridge towards stronger entrepreneurship.

flanders.bio is a dynamic, member driven organisation with currently more than 340 members from Belgium and abroad. We help our members to create value by organising networking and training activities, supporting internationalisation, providing services and building expertise. flanders.bio and its members want to be the proud advocates of a reputable global-impact ecosystem in life sciences.

International Plant Biology Outreach, University Ghent (IPBO – VIB) holds many of the potential solutions for sustainable agriculture. The mission of IPBO is fourfold: Communication, Networking, Training, Project Developement

IMEC aims to be the world-leading R&D and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies.