Vlámsko: srdce Evropy

Vlámsko je severní dílčí stát Belgie, na západě ohraničený Severním mořem a zasazený mezi Nizozemsko a Francii. Jeho hlavním městem je Brusel, který sdílí s EU, NATO a mnoha dalšími mezinárodními institucemi a společnostmi. Vlámsko je jedinečný region díky kombinaci význačných námořních přístavů, rozsáhlé železniční a silniční sítě, produktivní a vysoce vzdělané populace, vynikající zdravotní péče a příznivého prostředí pro výzkum a vývoj.

Mnohá z předních evropských měst, jako je Londýn, Paříž, Rotterdam, Amsterdam, Kolín nad Rýnem a Lucemburk, se nacházejí v okruhu asi 300 km od Bruselu, hlavního města jak Belgie, tak i Vlámska.

Vlaanderen Hart van Europa