Vychází Nizozemština (nejen) pro samouky

  • říjen 16, 2020

Zcela nová učebnice nizozemštiny přináší základní slovní zásobu v rozsahu přibližně 2 500 slov a slovních spojení, veškerou základní mluvnici jazyka, užitečnou frazeologii a praktické konverzační obraty. Témata jednotlivých lekcí se zaměřují na každodenní realitu současného Nizozemska a Belgie.

Důraz je kladen na:
• osvojení si struktury nizozemštiny
• porozumění mluvené řeči i psanému projevu
• nácvik správné výslovnosti
• aktivní užívání současné mluvené i psané nizozemštiny
• rozdíly mezi nizozemštinou a češtinou
• komunikaci v běžných situacích

Učebnice je vhodná jak pro samouky, tak pro výuku pod vedením učitele.

Součástí učebnice je brožura s klíčem ke cvičením, který obsahuje i překlady všech úvodních textů a většiny nizozemských textů ve cvičeních, a souhrnným nizozemsko-českým slovníčkem. Nedílným doplňkem učebnice je sada nahrávek ve formátu MP3.