Zastoupení

Vlámská zastoupení koordinují různé subjekty vlámské vlády v zahraničí.

Tyto zahraniční kanceláře mají dále na starosti udržování všech kontaktů vyplývajících z pravomocí, které má dílčí stát Vlámsko v Belgii. Tedy kulturou a vzděláváním, vědeckým výzkumem, mládeží, sportem, sociální péčí a veřejným zdravím počínaje; infrastrukturou, veřejnými pracemi, energetikou, územním plánováním, životním prostředím a přírodou, vodní politikou, zemědělstvím a rybolovem, bydlením, hospodářskou politikou, zaměstnaností, dohledem nad provinciemi a obcemi, integrací či podmínkami chovu zvířat konče.

Vlámské zastoupení je styčným bodem pro všechny tyto záležitosti v zahraničí. O turismus, mezinárodní obchod a podporu investic pečují VisitFlanders, respektive Flanders Investment and Trade (FIT).

Vlámská zastoupení udržují take úzké kontakty s tzv. Vlamingen in de wereld (ViW). Jedná se o síť Vlámů v zahraničí, která vytváří cenné kontakty a poskytuje znalosti nejen individuálním Vlámům po celém světě, ale také podnikům a úřadům ve Vlámsku.