Külügyminisztérium

Flandria Külügyminisztériuma felel Flandria kormányának minden szintű nemzetközi kapcsolattartásáért. Koordinálja Flandria nemzetközi és európai tevékenységeit, valamint irányítja kapcsolatait a külföldi kormányokkal, az Európai Unióval és a nemzetközi szervezetekkel. A nagyjából 46 millió eurós költségvetésű Külügyminisztérium az alábbi feladatkörökért felelős:

• Az európai jogszabályok szabályozási folyamata és végrehajtása;
• A nemzetközi szerződések megkötése és megerősítése;
• Nemzetközi és európai kereskedelempolitika;
• Flandria fejlesztési együttműködése, a fókuszban Dél-Afrikával;
• A fegyverek és stratégiai áruk behozatalának, kivitelének és transzferének Flandriából történő megfigyelése.

Flandria nemzetközi ambícióinak megvalósítása érdekében Flandria Külügyminisztériuma szorosan együttműködik a Flanders Investment & Trade és a VISITFLANDERS ügynökségekkel. 

Külpolitika

Flandria nyitott társadalom, amely a világra összpontosít. Globalizált világunkban elengedhetetlen, hogy érdekeinket megfelelően képviseljük és erősségeinket nemzetközi szinten is megmutassuk. A 1993. május 5-i törvény, az úgynevezett Sint-Michiel-egyezmény aláírása óta minden belga szövetségi állam (ideértve tehát Flandriát is) belső hatáskörében folytathatja külpolitikáját külföldön. Ennek az elvnek megfelelően, amely elvet "in foro interno, in foro externo” elvnek is hívunk, Flandria saját külpolitikát folytat azokon a területeken, amelyeken a belpolitikában is önállóan rendelkezik. Ilyen területnek számít többek között az oktatás, a környzettel kapcsolatos ügyek, az infrastruktúra, a kultúra és a szociális ügyek.

Ebben a kontextusban Flandria különböző országokkal, különböző területeken tart fenn kétoldalú kapcsolatokat. A 21. század nagy kihívásai túllépik a nemzeti és a regionális határokat, és egyre globálisabb válaszokat igényelnek. Hasonlóképpen elkötelezettek vagyunk a többoldalú együttműködések iránt is, többek között az UNESCO-val, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD).

A flamand diplomáciai képviseletek fontos közvetítői a flamand külpolitikának és szorosan együttműködnek a Belga Nagykövetségekkel.

Departement Buitenlandse Zaken