Technologie & Wetenschappen

Innovatie

Clean tech

Fossiele brandstoffen, zoals kolen, petroleum en aardgas, raken uitgeput en worden steeds duurder. Bovendien is het voortdurende gebruik van deze fossiele energiebronnen een belangrijke oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen, met effecten op lange termijn die ons klimaat kunnen veranderen.

Daarom zet Vlaanderen al een tijdje grote stappen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor duurzame energie.

 

Life Sciences

Vlaanderen is de thuisbasis van veel internationale en lokale life sciences-bedrijven van wereldwijd agerende farmaceutische en medische beeldvormingsfirma´s tot kleine, gefocuste biotechbedrijven, producenten van apparaten en ondersteunende fabrikanten. Vlaanderen staat internationaal bekend voor zijn wetenschappelijke doorbraken op het vlak van research en ontwikkeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
 

Innovatie

De Regering Jambon I maakt van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid. Vlaanderen wil voortrekker worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. Een zo snel mogelijke invoering van het 5G-netwerk in heel Vlaanderen is een grote prioriteit. Want dat zal ervoor zorgen dat de nieuwste spitstechnologieën ingezet kunnen worden om Vlaanderen gezonder te maken, verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen, energie te besparen, informatie efficiënter uit te wisselen, fraudeurs sneller te klissen, maar ook bijvoorbeeld nieuwe roboticatoepassingen te lanceren of zware videobestanden in een oogwenk door te sturen.

Er zijn diverse instrumenten om de gestelde doelen te bereiken:

- Met het STEM-actieplan wil Vlaanderen jongeren stimuleren om voor wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige opleidingen en beroepen te kiezen. 

- Er wordt € 75 mln. vrijgemaakt voor de oprichting van het nieuw technologiefonds 'Flanders Future Techfund'. Het moet onderzoekscentra en universiteiten in staat stellen de nieuwe technologieën die ze ontwikkelen breder in te zetten.

- FRIS, het Flanders Research Information Space is een webportaal, dat toegang verleent tot  gegevens van meer dan 75.000 onderzoekers, 30.000 onderzoeksprojecten en 300.000 wetenschappelijke publicaties.

- De tweejaarlijkse organisatie van een internationaal toptechnologie-festival in Vlaanderen

- Het aantal technologieattachés wordt versterkt om de toptechnologie van Vlaamse bedrijven, strategische onderzoekscentra en clusters te helpen verspreiden op buitenlandse strategische markten en om investeringen in die sectoren binnen te halen.

Meer over research in Vlaanderen

Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie (EWI) 

Via een ideale mix van economie, wetenschap en innovatie wil het Departement EWI Vlaanderen leiden naar de top van Europese regio's. Als kern van het beleidsdomein focust EWI in de eerste plaats op het voorbereiden, het monitoren en het evalueren van het beleid. De uitvoering ervan gebeurt door verschillende agentschappen. 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. VLAIO stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit gebeurt in samenwerking met tal van partners.

flanders.bio is a dynamic, member driven organisation with currently more than 340 members from Belgium and abroad. We help our members to create value by organising networking and training activities, supporting internationalisation, providing services and building expertise. flanders.bio and its members want to be the proud advocates of a reputable global-impact ecosystem in life sciences.

International Plant Biology Outreach, University Ghent (IPBO – VIB) holds many of the potential solutions for sustainable agriculture. The mission of IPBO is fourfold: Communication, Networking, Training, Project Developement

IMEC is een wereldvermaard onafhankelijk onderzoekscentrum voor micro- en nano-elektronica en digitale technologie. Tegelijk is het een Vlaamse organisatie die sterke banden onderhoudt met alle lokale actoren.