Tsjechië

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering voor Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Slovenië stuurt vanuit het hoofdkantoor in Wenen het kantoor in Praag aan en volgt de relaties met de Tsjechische partners nauw op.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering verzorgt de diplomatieke, politieke en maatschappelijke en culturele contacten tussen de Tsjechische Republiek en Vlaanderen. De thema's waar het kantoor zich op concentreert vloeien voort uit de Belgische staatsstructuur. Materies en beleidsdomeinen die in ons land onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering vallen, worden ook in het buitenland opgevolgd door de Vlaamse Regering. Ons kantoor volgt de politieke en beleidsontwikkelingen in Tsjechië op, staat in voor passende communicatie, verstrekt informatie over Vlaanderen en zijn beleidsprioriteiten, faciliteert de overheidscontacten tussen Vlaanderen en Tsjechië en tussen middenveld- en culturele partners.

Naast onze gesprekken met de nationale en lokale besturen, verzorgen en initiëren we veel contacten met het breedst mogelijke sociale veld en met culturele actoren. Thema's die in Vlaanderen de kwaliteit van onze samenleving bepalen, genieten daarbij veel aandacht: onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, mensen- en kinderrechten, wetenschap en innovatie, onderzoek en ontwikkeling, landbouw, leefmilieu en klimaat, cultuur, kunsten en erfgoed.

Vlaanderen en Tsjechië hebben overigens heel wat gemeen: een gedeelde geschiedenis onder Habsburgs bewind, de strijd voor taal & cultuur en de liefde voor bier en brouwen.

In 2002 werd het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Regering en de Regering van de Tsjechische Republiek ondertekend. Dat verdrag wordt omgezet d.m.v. bilaterale werkprogramma’s. Het recentste werkprogramma werd in 2022 in Praag ondertekend.